SURFUJ KREATIVNO - Kreativna edukacija dece i mladih

Obučavajmo decu i mlade kako da koriste kreativne potencijale interneta i načine prve korake u kreativnim i umetničkim sferama

SURFUJ KREATIVNO - Kreativna edukacija dece i mladih

Obučavajmo decu i mlade kako da koriste kreativne potencijale interneta i načine prve korake u kreativnim i umetničkim sferama

Vesti

Donosimo aktuelne informacije iz zemlje i sveta koje se tiču umetnosti i kulture za decu i mlade

Radionice

Deo projekta SURFUJ KREATIVNO su kreativne radionice sa osnovnoškolcima i srednjoškolcima

Edukativna baza

Projekat SURFUJ KREATIVNO podrazumeva i rastuću bazu korisnih linkova i onlajn alatki za edukaciju i kreiranje sadržaja