Home » O projektu

O projektu

Kao nastavak projekta Surfuj pismeno koji ima za cilј podizanje svesti o značaju digitalne pismenosti kod dece i mladih, kao i razvijanje njihovog aktivnog odnosa prema stvaranju i konzumiranju edukativnih sadržaja,  projekat Surfuj kreativno odlazi korak dalјe – u podsticanje konzumiranja, a zatim i u produkciju sadržaja iz oblasti kulture i umetnosti učenika osnovnih i srednjih škola. Sajt surfujkreativno.edu.rs predstavlja bazu znanja o kulturi i umetničkom stvaralaštvu prilagođenu deci i mladima:

  • pregled aktuelne kulturne ponude i kvalitetnih kulturno-umetničkih sadržaja i kulturnih praksi
  • atraktivna prezentacija baštine u ovim oblastima
  • pregled besplatnih alatki za primenu IKT u kulturi
  • odabrani tekstovi i linkovi koji decu i mlade upućuju na savremene tokove u kreativnim industrijama (film, strip, muzika, književnost za decu i omladinu, veb serije, itd…)

 

 

Način na koji dobijamo informacije iz onlajn okruženja, na koji ih odabiramo i obrađujemo i kako nas one inspirišu na dalji stvaralački rad, veoma je individualan.

Ali jedno je sigurno, internet može biti velika biblioteka tekstova (pokretnih) slika i zvukova koja nam može podariti obilje ideja za kreativno ispoljavanje u različitim umetničkim oblastima. Možda su nečiji prvi kreativni i/ili umetnički koraci vezani upravo za internet – kao inspiraciju ali i kao sferu u kojoj to delo nastaje. 

Sastavni deo projekta su bile i dve kreativno-edukativne radionice za učenike osnovnih i srednjih škola u Beogradu i Šapcu.

Projekat Surfuj kreativno autorskog tima Centra za medijsku kulturu i obrazovanje CZMKO sufinansiralo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.