Home » Kultura za decu i mlade » Klub Muzeja savremene umetnosti

Klub Muzeja savremene umetnosti

Nakon dugodišnje rekonstrukcije, velikim otvaranjem 20. oktobra 2017., na dan Oslobođenja Beograda, Muzej savremene umetnosti nije samo ponovo vratio publiku u svoj prostor već je i obnovio važne obrazovne institucije a to su Dečji i Omladinski klub.

Savremena umetnost se često smatra nerazumljivom i nekomunikativnom, a u stvari je u pitanju nedovoljna informisanost o njenim tokovima i njeno nedovoljno prisustvo u medijima i u školskim nastavnim programima. Muzej savremene umetnosti pored brige o kulturnom nasleđu nastoji da aktivira publiku najranijeg uzrasta i da joj približi na jedan komunikativan način svet savremene umetnosti.

  

 

  

 

     

 

  

Fotografije iz aktuelne postavke Sekvence

 

Predškolci i osnovnoškolci u Dečjem klubu MSUB uče se aktivnoj komunikaciji na polju vizuelne kulture kao i osnovama istorije i teorije umetnosti. U okviru ovog kluba razvijena su tri programa – Znam šta ste radili ove nedelje, zatim Radionica 1+1 kao i Idemo u muzej. O radionicama i ovim programima više na linku http://msub.org.rs/deciji-klub.

 

Srednjoškolcima je namenjen Omladinski klub (OK MSUB) koji promoviše muzejske zbirke i savremenu produkciju (kroz tematske izložbe) i učestvuje u obrazovnom sistemu mladih. Programi ovog kluba obuhvataju Ponekad nedeljom, Akcije, Idemo u muzej, Kuda večeras? Više o ovim programima saznajte na linku http://msub.org.rs/omladinski-klub.