Home » Kultura za decu i mlade » Slobodna zona Junior

Slobodna zona Junior

Slobodna zona Junior je edukativni projekat Fonda B92 organizovan sa namerom da se učenicima osnovnih i srednjih škola pruži prilika da na kreativan način izraze svoje stavove, da se utiče na  modernizаciju nastave i podizanje svesti o pitanjima ljudskih prava među mladima. Projekat se realizuje kroz program Slobodna zona junior – Film kao pomoćno sredstvo u nastavi građanskog vaspitanja. Više o ideji programa pročitajte ovde.