Home » biblioteke » Baza podataka kulture Srbije

Baza podataka kulture Srbije

 E-Kultura predstavlja bazu podataka o institucijama kulture u Srbiji,  informacioni sistem koji se razvija  kontinuirano od 2001. godine, a koji se više puta tehnološki i sadržinski menjao u skladu sa rezultatima istraživanja, potrebama korisnika i tehnološkim mogućnostima. Od početka 2014. godine, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka preuzeo je zadatak prikupljanja i obrade podataka za odabrane klase institucija (muzeje, pozorišta i bioskope, dok su za biblioteke i arhive nadležne nacionalne ustanove, koje su već uključene u projekat „e-Kultura“). Više informacija možete pronaći ovde.

Leave a Reply