Home » koncert » Kulturni život i potrebe učenika u Srbiji: besparica i/ili nezainteresovanost?

Kulturni život i potrebe učenika u Srbiji: besparica i/ili nezainteresovanost?

Istraživanje o kulturnom životu i potrebama učenika srednjih škola u Srbiji predstavlja drugo od dva istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka koja imaju za cilj utvrđivanje kulturnog habitusa omladine u Srbiji. Anketiranje u 56 srednjih škola iz 33 grada u 26 okruga Republike Srbije izvedeno je u periodu od 15. marta do 25 maja 2011. godine.

photo:touristmeettravelller

Jedan od zaključaka ovog istraživanja je da materijalni položaj većine porodica koji imaju učenika/e je veoma težak, pa je, uzimajući u obzir činjenicu da veliku većinu učenika izdržavaju roditelji, standard učenika srednjih škola u Srbiji jedna od veoma važnih varijabli sa velikim uticajem na obim i kvalitet kulturnog života srednjoškolske populacije. Tako dolazimo do situacije u kojoj čak 85.8 % srednjoškolaca retko ili nikada ne posećuje muzeje, a 84.5 % nikada ili retko posećuje književne večeri, dok 79.0 % retko ili nikada ne posećuje galerije. Takođe, 77.8 % srednjoškolaca retko ili nikada ne posećuje pozorišne predstave, a 74.0 % retko ili nikada ne posećuje kulturno-istorijske spomenike i arheološka nalazišta, dok 71.3 % nikada ili retko odlazi u bioskop.

 

Značajne i korisne podatke, detalje i zaključke istraživanja mr Slobodana Mrđe možete preuzeti ovde.

Leave a Reply