Home » književnost » Nove teme književnosti za decu

Nove teme književnosti za decu

Poema “Bajka o Smrti” Vladimira Vukomanovića i Jane Rastegorac (Mali vrt, 2016) povod je za razgovgor o novim temama književnosti za decu koji će biti održan 14. juna u Galeriji Artget Kulturnog centra Beograda.

Medju učesnicima tribine najavljeni su: pisac za decu Jasminka Petrović, književna kritičarka Jelena Panić Maraš, vizuelna umetnica Svetlana Volic, nastavnik srpskog jezika i književnosti Filip Vukotić i autori knjige.

Razgovorom o “novim” temama književnosti za decu, ili preciznije, o važnim temama koje su retko prisutne u književnim tekstovima namenjenim deci i mladima, KCB sa brojnim stručnim saradnicima nastavlja da pledira za inovativniji izbor književnih tekstova prisutnih u lektiri i čitankama školskog sistema u Srbiji.

Jedna od važnih, a ipak sporadičnih tema je i tema smrti.

Učesnici razgovora pokušaće da odgovore na sledeća pitanja: Kako i zašto je smrt (postala) tabu? Da li se i na koji način ovaj tabu menja pod uticajem sveprisutnih medijskih slika (re)prezentacije smrti. Na koji način deca digitalnog doba razmišljaju o ovom fenomenu? Koliko se i kako u književnosti za decu ovaj fenomen tematizuje? Kako mu pristupaju autori knjige-poeme Bajka o Smrti? Kako se o ovoj knjizi, koja baštini tradiciju srpske poezije, spajajući je sa savremenom predstavom stvarnosti, može razgovarati u kontekstu škole i nastave književnosti?

“Pred nama je čudesna bajka. Priča o strepnji i ljupkosti koja prevazilazi strepnju. Priča o smislu koji se može roditi samo tamo gde se čista dečja neposrednost stvaralački prožima sa finim osećanjem za najvažnija filozofska pitanja. Verujem, starom bi se Platonu ova knjiga sigurno dopala”, naveo je Petar Jevremović o “Bajci o Smrti”.

Vladimir Vukomanović (1986) je autor tri knjige poezije i priređivač izbora iz proze mlađih srpskih autora. Autor je i više naučnih radova, među kojima su: “Crtani film i smrt: mogućnosti interpretacije filma Sačekaj, molim te Jelizavete Skvorcove” i “Smrt u srpskoj poeziji za decu druge polovine 19. veka”. Asistent je na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, na predmetu Metodika nastave srpskog jezika i književnosti.

Jana Rastegorac (1987) objavljuje kratku prozu i poeziju. Diplomirala je i masterirala na Filološkom fakultetu i na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Učestvovala je na nekoliko grupnih izložbi u Srbiji i Francuskoj. Bavi se ilustracijom za decu i pedagoškim radom u udruženju Kreatopolis, čiji je osnivač i mentor likovnih radionica.

Leave a Reply