Home » Kultura za decu » O projektu

O projektu

Kao nastavak projekta Surfuj pismeno (digitalnapismenost.edu.rs) Centra za medijsku kulturu i obrazovanje, koji ima za cilј podizanje svesti o značaju digitalne pismenosti kod dece i mladih, kao i razvijanje njihovog  aktivnog odnosa prema stvaranju i konzumiranju edukativnih sadržaja,  projekat Surfuj kreativno odlazi korak dalјe – u podsticanje konzumiranja, a zatim i u produkciju sadržaja u oblasti kulture i umetnosti učenika osnovnih i srednjih škola.

 

Leave a Reply