Home » film » Konkurs za filmsku edukaciju MEDIA programa

Konkurs za filmsku edukaciju MEDIA programa

U okviru programa  Evropske unije pod nazivom Kreativna Evropa/Creative Europe (koji pruža podršku evropskoj kinematografiji, kao i kulturnom i kreativnom sektoru)  i potprograma MEDIA (koji promoviše filmsko obrazovanje i kreira znanje i interesovanje publike, posebno mlade za evropske filmove, uključujući i filmsko nasleđe) nedavno je raspisan konkurs za filmsku edukaciju u 2018. godini pri čemu ciljna publika za ove projekte mora biti mlađa od 19 godina. Ideja ovog MEDIA konkursa je podržavanje aktivnosti koje promovišu filmsko obrazovanje i koje doprinose sticanju novih znanja i podozanju interesovanja za evropska audiovizuelna dela i kinematografsko nasleđe kod šire publike, sa posebnim naglaskom na mladu publiku.

Više o ovom konkursu saznajte ovde i ovde.

Program Kreativna Evropa će u šestogodišnjem periodu 2014.- 2020. sa  budžetom od 1,46 milijardi evra podržati umetnike, kulturne i audio-vizuelne stručnjake i organizacije u oblasti scenskih umetnosti, vizuelnih umetnosti, izdavaštva, filma, televizije, muzike, interdisciplinarne umetnosti, kulturnog nasleđa i industrije video-igara koji će razvijati veštine potrebne u digitalnom dobu.

Implementacije ovoh programa u našoj zemlji sprovodi MEDIA desk Srbija u okviru Filmskog centra Srbije.

 

Comments are closed.