Home » Kultura za decu » Deca i kultura u Srbiji

Deca i kultura u Srbiji

Foto:kreativna radionica Talija, DKSG.

“Neophodno je da kulturna politika uključi mere kojima će dati šansu deci i omladini da steknu veštine neophodne za razumevanje i poštovanje visoke kulture i približi im tradicionalne umetnosti i visoku kulturu na interesantan i nekonvencionalan način, koji se može ostvariti povezivanjem novih tehnologija, popularne i visoke kulture.” Mapiranje rezultata i potencijala kulture za decu i mlade u Srbiji, odličan tekst Deca i kultura u Srbiji Ljiljane Milivojević u časopisu Kultura Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka

Post Tag With : , , ,

Leave a Reply